ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Početna Pravno savetovanje
Pravno savetovanje

Sastavljanje ugovora o zaposlenju:

 • na neodređeno vreme,
 • na određeno vreme,
 • kod više poslodavaca – part time ugovori,
 • za rukovodeća lica,
 • zapošljavanje stranaca.

Određivanje odmora

Akt o sistematizaciji

Pravilnik o radnim odnosima

Pravilnik o platama

Pravilnik o disciplinskoj i odštetnoj odgovornosti

Rešenja:

 • godišnji odmor,
 • raspoređivanje radnog vremena...

Svi oblici prestanka ugovora o zaposlenju

Obaveštavanje sindikata

Savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

i još mnogo toga ...

Stvarno pravo

 • sastavljamo vam sve vrste upisa u zemljišne knjige,
 • sastavljamo ugovore o raspolaganju,
 • sastavljamo ugovore o raspodeli suvlasničke imovine,
 • sastavljamo akte o osnivanju etažne svojine.

 

Radno pravo

 • savetujemo u oblasti radno-pravnog zakonodavstva,
 • sastavljamo i vršimo pregled svih ugovora o zaposlenju,
 • izrađujemo sporazumne, redovne i vanredne otkaze,
 • sastavljamo predloge za zadržavanje efekata otkaza radnog odnosa;
 • sastavljamo rešenja i odluke o određivanju godišnjeg odmora.

 

Izvršno pravo

Sastavljanje predloga za izvršenje

Pregledamo dokumentaciju i savetujemo vam lokalnu i stvarnu nadležnost suda koji će razmatrati vaš slučaj, predlažemo vam broj predloga za izvršenje, istražujemo po podacima odn. raspoloživim sredstvima izvršenja, sastavljamo i pišemo predlog za izvršenje u dovoljnom broju primeraka i šaljemo ga stvarnom i lokalnom nadležnom sudu.

Korespondencija sa sudovima

Pored sastavljanja predloga za izvršenje, obavljamo svu administraciju i svu dalju neophodnu korespondenciju sa sudovima za što efikasniju naplatu vašeg potraživanja.

Odgovori na prigovore

U slučaju prigovora vašeg dužnika na odluku o izvršenju, sastavljamo vam odgovor na prigovor i predlažemo sve dokaze da biste ostvarili uspeh u parnici.

Vođenje dokumentacije

Za vas vodimo svu dokumentaciju koja je neophodna za podnošenje predloga za izvršenje i za sastavljanje odgovora na prigovor, a po potrebi za vas vodimo i arhivu za zakonski određen period čuvanja predmetnih pravnih akata i sudskih presuda.

Komunikacija s dužnicima

Za vas možemo da komuniciramo sa vašim dužnicima pismenim putem i/ili preko telekomunikacionih sredstava i pokušavamo da ih ubedimo da dobrovoljno izmire otvorene stavke.

Zastupanje pred sudovima

Po potrebi vas zastupamo pred sudovima gde se uspešno zauzimamo za vaše interese i uz pomoć našeg stručnog znanja pokušavamo da ostvarimo uspeh u parnici. Zastupanje obuhvata pripremu za ročišta i dolazak na ročišta kao vaš opunomoćenik.

Pravno savetovanje odnosno pravni saveti u pogledu izvršnog postupka i parničnog postupka. Našim stručnim znanjem savetujemo vas i pomažemo vam u izvršnom i pravnom postupku, predlažemo vam odgovarajuća rešenja na osnovu naših iskustava i savetujemo vam izbor odgovarajućih sredstava izvršenja.

 

Korporativno pravo

 • sastav akata o  osnivanju društava sa jednim osnivačem,
 • sastavljamo ugovore društva,
 • sastavljamo skupštinske zaključke,
 • sastavljamo izmene ugovora društva,
 • sastavljamo rešenja i zaključke o određivanju godišnjeg odmora.

 

Privredno pravo

Privredno pravo je veoma značajna delatnost jer ekonomska stabilnost predstavlja egzistenciju svakog čoveka. Privredni subjekti pokušavaju da budu najbolji u svojoj oblasti i u tu svrhu im pomažemo i mi:

 • osnivanje privrednih društava,
 • sastavljamo akte o osnivanju, opšte akte i druge statusno pravne izmene,
 • ugovore o posredovanju,
 • ugovore o lizingu,
 • ugovore o zalozi,
 • ugovore o izgradnji,
 • komisijske ugovore,
 • sastavljamo priloge i predloge,
 • pripremamo izvršne predloge.

 

Naše pravno savetovanje privrednih društava i samostalnih preduzetnika u oblasti privrednog prava obuhvata:

 • traženje najboljeg rešenja pri pojavi problema (osnivanje novog društva ili promena postojećeg…),
 • brz i kvalitetan odgovor na postavljeno pitanje – stalnim klijentima nudimo mogućnost brzog odgovora elektronskom poštom,
 • upravljanje privrednim društvima,
 • savetovanje u oblasti nelojalne konkurencije,
 • sva ostala pravna pomoć u rešavanja bilo kog pravnog pitanja povezanog sa privrednim pravom.  

 

Pravo intelektualne svojine

Sastavljanje ugovora o prenosu i ustupanje prava na korišćenje industrijske svojine:

 • autorski ugovor,
 • ugovor o licenciranju,
 • izdavački ugovor,
 • ugovor o prenosu know-how-a,
 • ugovor o franšizi,
 • priprema tužbi u oblasti prava industrijske svojine,
 • priprema tužbi u oblasti autorskog prava
 

Seminari, konferencije, kongresi

Prijava na e - vijesti 

Prijava za korisnike